Symposiwm Polisi Chwarae y Pedair Gwlad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ar yr 28 Tachwedd 2012 cynhaliwyd Symposiwm Polisi Chwarae’r 4 Gwlad – Playing the Long Game yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Prif fwriad y Symposiwm oedd ysgogi trafodaeth, dadl a dialog am ddatblygu a gweithredu polisi a strategaeth chwarae fydd o fudd i blant ym mhob un o bedair gwlad y DU gan helpu i bennu cyd-destun ar gyfer ymateb y DU i’r Sylw Cyffredinol ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) er cefnogi Erthygl 31.

Cynhaliwyd y Symposiwm gan Chwarae Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth â PlayBoard Northern Ireland, Play England, Play Scotland a SkillsActive. Fe’i cefnogwyd gan Gwenda Thomas AC, Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol a’i gadeirio gan Gomisiynydd Plant Cymru, Keith Towler.

Cynrychiolwyd pob gwlad gan tua 15 cyfranogwr yn cynnwys Gweinidog o’r Llywodraeth (Cymru), Comisiynwyr Plant, cynrychiolwyr mudiadau chwarae, gweithwyr chwarae proffesiynol ac eraill sydd â rôl allweddol wrth ddatblygu a hyrwyddo’r agenda polisïau chwarae.

Gweld adroddiad y symposiwm ar-lein

Lawrlwytho adroddiad y symposiwm 

Roedd y symposiwm yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon ac felly fe'i cynhaliwyd yn Saesneg. O'r herwydd nid yw'r adroddiad ar gael yn Gymraeg yn anffodus - ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.