Gweithiwr Chwarae Sesiynol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae Sesiynol

Mudiad: Seren in the Community

Lleoliad: Splot/Tremorfa, Caerdydd

Oriau: 16 awr yr wythnos yn ystod tymor ysgol (gyda’r opsiwn i weithio oriau ychwanegol yn ystod y gwyliau ar sail hunangyflogedig)

Cyflog: £9.50 yr awr

Pwrpas y rôl yw darparu sesiynau chwarae mynediad agored mewn parciau neu fannau gwyrdd eraill a hwyluso chwarae a ddewisir o wirfodd, wedi ei arwain gan y plentyn.

Mae’r rôl hefyd yn cynnwys rhoi offer allan ar gyfer y sesiynau, yn ogystal â sicrhau bod plant ac aelodau staff yn ddiogel.

Mae profiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc yn hanfodol. Penodiad yn amodol ar Wiriad Gwasanaeth Datgelu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Seren in the Community.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.