Ymddiriedolwyr/Cyfarwyddwyr

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ymddiriedolwyr/Cyfarwyddwyr

Mudiad: Dylan’s Den

Lleoliad: Treorci, Rhondda Cynon Taf

Dyddiad cau: 15 Ionawr 2021

Mae Dylan’s Den yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno â’u Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae’r sefydliad sy’n darparu gofal plant yn Rhondda Cynon Taf yn awyddus i recriwtio aelodau o’r gymuned leol a busnes sydd â un neu fwy o’r sgiliau canlynol:

  1. Profiad mewn arweinyddiaeth a gweithredu strategaeth
  2. Sgiliau busnes a masnachol
  3. Profiad mewn datblygu ac adfywio cymunedol
  4. Arbenigedd mewn adnoddau dynol, y gyfraith, marchnata neu gyfrifyddiaeth.


Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd bob tri mis. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am osod strategaeth a pholisïau Dylan’s Den a hefyd yn arwain ac yn cefnogi tîm rheoli’r sefydliad.

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch Dylan’s Den

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.