Ymarferydd Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ymarferydd Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar

Mudiad: Y Fenter

Lleoliad: Wrecsam

Oriau: 16.25 awr yr wythnos

Cyflog: £9.00 yr awr

Dyddiad cau: 17 Medi 2020

Dyddiad cyfweliad: Yr wythnos sy’n cychwyn 21 Medi 2020

Mae Y Fenter yn chwilio am Ymarferydd Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar er mwyn darparu addysg a gofal o safon uchel i blant rhwng dwy a thair blwydd oed. Bydd yr Ymarferydd Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar yn gweithio fel rhan o dîm bychan i drosglwyddo’r rhaglen Dechrau’n Deg.

Mae pwrpas y swydd hefyd yn cynnwys gweithio’n agos gyda’r goruchwylydd er mwyn cyflawni anghenion cyfreithiol a statudol i sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau cylch chwarae yn cael eu dilyn bob amser.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.