Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

Mudiad: KIN Nature Kindergarten

Lleoliad: Y Fenni, Sir Fynwy

Oriau: Dydd Mercher a Ddydd Iau 9.20am – 2.40pm (amser tymor yn unig)

Cyflog: £9 yr awr

Dyddiad cau: 21 Chwefror 2020 (12:00pm)

Dyddiad cyfweliad: Dydd Mercher 26 a Ddydd Iau 27 Chwefror 2020

Mae KIN Nature Kindergarten yn edrych am ymarferydd blynyddoedd cynnar i ymuno gyda’r tîm. Bydd hwn yn gytundeb dros dro (cyflenwi mamolaeth) tan 16 Gorffennaf 2020, ond gyda’r potensial i’w ymestyn o fis Medi 2020.

Mae cymhwyster Gofal Plant Lefel 3 yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch KIN Nature Kindergarten

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.