Uwch Weithiwr Chwarae Achlysurol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Uwch Weithiwr Chwarae Achlysurol

Mudiad: Cyngor Bro Morgannwg

Rhif cyfeirnod: EHS00019

Lleoliad: Nifer o leoliadau ar draws Bro Morgannwg

Cyflog: £9.74 yr awr

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020

I gynorthwyo’r Arweinydd Chwarae i sefydlu a darparu cynlluniau chwarae cynhwysol, gweithio fel rhan o dîm i ddarparu cyfleoedd chwarae addas ac o safon i blant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys plant anabl a phlant ag anghenion cymhleth meddygol.

Rhagor o wybodaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.