Uwch Weithiwr Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Uwch Weithiwr Chwarae

Mudiad: Cyngor Bro Morgannwg

Lleoliad: Bro Morgannwg

Oriau: Achlysurol (yn ôl yr angen)

Cyflog: £10.01 yr awr

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhif cyfeirnod: EHS00168

Mae’r rôl yn cynnwys cefnogi a chynorthwyo’r Arweinwyr Chwarae i ddarparu gweithgareddau chwarae cynhwysol ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliadau dan do ac yn yr awyr agored ar draws Bro Morgannwg. Mae’n cynnwys cefnogi plant o bob lefel gallu mewn amgylchedd chwarae a chefnogi gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr.

Mae’r rôl yn cynnwys delio â materion a allai godi yn ystod darpariaeth chwarae. Mae hefyd yn cynnwys cynorthwyo i gwblhau gwaith papur, gan gynnwys cynnal asesiadau risg, ffurflenni cofrestru, cwblhau llyfrau dydd a chofrestrau.

Mae cymhwyster lefel 2 mewn gwaith chwarae neu gyfwerth yn hanfodol. Mae o leiaf dwy flynedd o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylchedd chwarae hefyd yn hanfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.