Tiwtor / Asesydd Gofal Plant (Adran Prentisiaethau)

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Tiwtor / Asesydd Gofal Plant (Adran Prentisiaethau)

Mudiad: Urdd Gobaith Cymru

Lleoliad: ystyrir ceisiadau o ar draws Gymru

Oriau: llawn amser (35 awr yr wythnos)

Cyflog: £24,477 – £27,401 y flwyddyn

Dyddiad cau: 19 Ionawr 2022

Dyddiad cyfweld: 24 neu 25 Ionawr 2022

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r adran fel Tiwtor / Asesydd Gofal Plant.

Mae’r prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Asesu, tiwtora a chefnogi’r dysgwyr gan sicrhau eu bod yn cyrraedd safon o’r lefel uchaf
  • Asesu cymwysterau Gofal Plant Lefel 2 a 3, gan sicrhau bod y gwaith asesu yn digwydd mewn da bryd
  • Mewn cydweithrediad, creu deunydd ac adnoddau dysgu addas.
     

Mae cymhwyster gofal plant lefel 3 neu uwch, neu brofiad cyfwerth, yn ogystal â phrofiad a dealltwriaeth gadarn o’r sector gofal plant yn hanfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.