Swyddog Hyfforddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Swyddog Hyfforddi

Mudiad: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Lleoliad: Caerdydd, Bae Colwyn neu Cross Hands

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £26,999 y flwyddyn (£27,741 ar gael cadarnhad mewn swydd)

Dyddiad cau: 30 Medi 2021

Pwrpas y rôl yw cyflenwi hyfforddiant a chymwysterau proffesiynol ar draws Cymru. Bydd angen i ymgeiswyr fod â chefndir cryf mewn gwaith chwarae.

Bydd cymhwyster perthnasol fel asesydd a chymhwyster lefel pump mewn gwaith chwarae yn fanteisiol. Bydd prawf o aelodaeth o Gyngor y Gweithlu Addysg yn ofynnol gan yr ymgeisydd llwyddiannus cyn dechrau yn ei swydd.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.