Swyddog Hyfforddi x3

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Swyddog Hyfforddi x3

Mudiad: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Lleoliad: Bae Colwyn, Cross Hands a Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £26,999 i £27,741 y flwyddyn

Dyddiad cau: 5 Mawrth 2021 (1:00pm)

Bydd un Swyddog Hyfforddi yn gweithio o swyddfa Bae Colwyn, un o swyddfa Cross Hands ac un o swyddfa Caerdydd, ond yn gweithio o gartref yn y tymor byr.

Mae cymhwyster cydnabyddedig fel Aseswr yn hanfodol ar gyfer y rôl, yn ogystal â phrofiad mewn gwaith chwarae a chyflenwi hyfforddiant. Byddai’r gallu i siarad a chyflwyno hyfforddiant yn Gymraeg yn fanteisiol.

Mae’r rôl hon yn rhan o Gynnydd ar gyfer Llwyddiant, sef prosiect dwy flynedd a fydd yn cyflenwi cymwysterau mewn gwaith chwarae i ddysgwyr ledled Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.