Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant (Iaith Gymraeg)

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant (Iaith Gymraeg)

Mudiad: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Lleoliad: Bae Colwyn, Cross Hands neu Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £25,951 i £27,741 y flwyddyn

Dyddiad cau: 5 Mawrth 2021 (1:00pm)

Mae’n hanfodol bod yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Bydd y Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant yn cefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol i ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn eu lleoliad ac yn chyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o un filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Rhagor o wybodaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.