Swyddog Cyfranogiad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Swyddog Cyfranogiad

Mudiad: Comisiynydd Plant Cymru

Lleoliad: Llansamlet, Abertawe

Oriau: 21 awr yr wythnos (rhan amser)

Cyflog: £17,910 y flwyddyn

Dyddiad cau: 20 Ionawr 2020

Dyddiad cyfweliad: 7 Chwefror 2020

Fel Swyddog Cyfranogiad, byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd Plant i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.