Rheolwr Prosiect

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rheolwr Prosiect

Mudiad: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Lleoliad: Llanisien, Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £29,636 i £30,451 y flwyddyn

Dyddiad cau: 5 Mawrth 2021 (1:00pm)

Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio o gartref yn y tymor byr.

Mae profiad mewn rheoli prosiectau yn hanfodol ar gyfer y rôl. Bydd yn cael ei chynnig ar sail cyfnod penodol o ddwy flynedd, fel rhan o’r prosiect Cynnydd ar gyfer Llwyddiant.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.