Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd

Mudiad: Urdd Gobaith Cymru

Lleoliad: ystyrir ceisiadau o ar draws Gymru

Oriau: llawn amser (35 awr yr wythnos)

Cyflog: £31,140 – £35,364 y flwyddyn

Dyddiad cau: 19 Ionawr 2022

Dyddiad cyfweld: 24 neu 25 Ionawr 2022

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r adran fel Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd.

Mae’r prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Rheoli yr aseswyr / tiwtoriaid gofal plant, a’u harwain drwy gynllun datblygu parhaus i sicrhau rhaglenni dysgu o’r ansawdd uchaf
  • Arwain ar ddatblygiad y rhaglen prentisiaethau gofal plant, drwy adeiladu rhaglen hyblyg a datblygu tîm addysgu effeithiol
  • Gweithredu fel Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol ar gyfer y rhaglenni gofal plant.
     

Mae cymhwyster gofal plant lefel 5 neu uwch, neu brofiad cyfwerth, yn ogystal â phrofiad a dealltwriaeth gadarn o’r sector gofal plant yn hanfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.