Rheolwr Meysydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rheolwr Meysydd Chwarae

Mudiad: Cyngor Caerdydd

Lleoliad: Caerdydd

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £29,577 i £33,782 y flwyddyn

Cyfeirnod y swydd: ECO00197

Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2021

Pwrpas y rôl yw cyfarwyddo llwyth gwaith y tîm meysydd chwarae a bod yn gyfrifol am ddyrannu cyllideb refeniw blynyddol y meysydd chwarae. Mae’n cynnwys paratoi adroddiadau ac argymhellion ar flaenoriaethau gwario presennol a rhai’r dyfodol.

Mae’r rôl hefyd yn cynnwys gweithio’n agos gyda thîm dylunio parciau i adnewyddu meysydd chwarae presennol yn gost-effeithiol ac yn gynaliadwy, fel rhan o raglen gyfalaf y cyngor.

Yn ddelfrydol, bydd angen i ymgeiswyr fod â phrofiad ymarferol fel arolygydd neu reolwr meysydd chwarae a dealltwriaeth dda o'r amgylchedd deddfwriaethol a rheoli risg sy'n effeithio ar ddarpariaeth chwarae cyfarpar sefydlog. Fodd bynnag, rhoddir cymorth i'r ymgeisydd cywir gyrraedd y lefel cymhwysedd angenrheidiol yn y meysydd hyn.

Byddai profiad o ddefnyddio meddalwedd rheoli asedau Playsafe neu debyg yn fuddiol. Penodiad yn amodol ar Wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.