Rheolwr Gofal Plant

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rheolwr Gofal Plant

Mudiad: Oak Hill ASD Childcare

Lleoliad:  Ysgol Bryn Derw, Casnewydd

Oriau: 40 awr yr wythnos Dydd Llun i Ddydd Gwener (gwyliau ysgol yn unig)

Cyflog: £12.73 yr awr

Pwrpas y swydd yw datblygu a chynnal amgylchedd chwarae sy’n gyfoethog, effeithiol, hyblyg ac ysgogol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn y clwb gwyliau.

Mae prif ddyletswyddau’r Rheolwr Gofal Plant yn cynnwys gorchwylio cynllunio ar gyfer chwarae plant a phobl ifanc, sicrhau bod asesiadau risg yn cael eu gwneud a chydymffurfio â rheoliadau gofal dydd.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.