Rheolwr Clwb Ar Ôl Ysgol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Rheolwr Clwb Ar Ôl Ysgol

Mudiad: Ysgol Gynradd Y Dell

Lleoliad: Cas-gwent, Sir Fynwy

Oriau: 20 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol

Cyflog: £15.00 yr awr

Mae’r rôl yn cynnwys rheoli clwb ar ôl ysgol prysur ar gyfer plant 4 i 11 oed. O fewn y 20 awr o weithio'r wythnos, bydd angen treulio pump awr yn cwblhau gwaith papur perthnasol, yn ogystal â chasglu bwyd i’w roi i’r plant yn y clwb.

Am ragor o wybodaeth am y swydd, ebostiwch Mandy Gore

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.