Prif Weithredwr

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Prif Weithredwr

Mudiad: Plant y Cymoedd

Lleoliad: Penygraig, de Cymru a gweithio o adref

Oriau: Llawn amser

Cyflog: £45,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: 26 Chwefror 2021

Mae Plant y Cymoedd yn chwilio am rywun sydd ag egni, brwdfrydedd a phrofiad i adeiladu ar ei lwyddiant a sicrhau bod ysbryd arloesol y mudiad yn ffynnu yn y dyfodol.

Bydd y Prif Weithredwr yn darparu arweinyddiaeth i’r mudiad cyfan a bydd yn gyfrifol am reoli a gweinyddu Plant y Cymoedd o fewn y fframweithiau strategol ac atebolrwydd a osodir gan fwrdd yr ymddiriedolwyr.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.