Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd

Mudiad: Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad: Ledled Cymru

Oriau: Amrywiol – yn ystod yr wythnos a rhai Sadyrnau dros gyfnod o 18 mis

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020

Dyddiad cyfweliad: 13 Chwefror 2020

Pwrpas y rôl yw darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0-5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn gwreiddio’r ethos a gweithgareddau mewn ymarfer ac er mwyn sicrhau y bydd grwpiau newydd yn gynaliadwy.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.