Gwirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gwirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Chwarae

Mudiad: Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Torfaen

Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Swyddi gwirfoddol i bobl dros 16 oed i helpu i ddarparu sesiynau chwarae i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r haf.

Bydd pob gwirfoddolwr yn derbyn cymhwyster achrededig.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.