Gweithwyr Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithwyr Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol

Mudiad: Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Torfaen

Oriau: 27.5 awr yr wythnos (cytundeb dros dro)

Cyflog: £18,562 i £19,312 y flwyddyn pro rata

Cyfeirnod y swydd: REQ002773-2304

Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Dyddiad cyfweliad: Yr wythnos sy’n cychwyn 3 Mai 2021

Mae’r rôl yn cynnwys bod yn rhan o dîm i ddarparu gweithgareddau chwarae i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r haf er mwyn annog lles cadarnhaol.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd brofiad blaenorol o waith chwarae neu gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae dealltwriaeth dda o bwysigrwydd chwarae yn ddymunol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.