Gweithiwr Datblygu Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Datblygu Chwarae

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhif cyfeirnod: 16567

Lleoliad: Rhydyfelin, Rhondda Cynon Taf

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £28,785

Dyddiad cyfweliad: 19 Rhagfyr 2019

Byddwch chi'n gyfrifol am gefnogi datblygiad darpariaeth chwarae o safon ledled y Fwrdeistref Sirol er mwyn sicrhau'r deilliannau gorau posibl ar gyfer plant a phobl ifainc 5-14 oed.

Byddwch chi'n dangos bod gyda chi wybodaeth a dealltwriaeth eang o bwysigrwydd chwarae ymysg plant a phobl ifainc. Bydd gyda chi hefyd brofiad o weithio gyda sefydliadau gwirfoddol a phreifat yn y gymuned.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.