Gweithiwr Cymorth Chwarae – Achlysurol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth Chwarae – Achlysurol

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Lleoliad: Rhydyfelin, Rhondda Cynon Taf

Oriau: Pan fo angen

Cyflog: £9.55 yr awr

Dyddiad cyfweliad: 14 Ionawr 2020

Mae Cyngor Burdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno a’u carfan chwarae i ddarparu cyfleoedd chwarae amrywiol, mentrus ac ystyrlon. Bydd y cyfleoedd chwarae hyn yn cael eu targedu at blant a phobl ifanc rhwng 5 a 14 oed ac yn cael eu darparu mewn ystod o leoliadau dan do ac awyr agored ar draws cymunedau lleol Rhondda Cynon Taf.

Gan ddefnyddio ystod o offer ac adnoddau chwarae bydd disgwyl i chi gynllunio a chreu amgylcheddau chwarae cyfoethog sy'n cefnogi ethos 'Chwarae Dewis Rhydd'.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.