Gweithiwr Cymorth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth

Mudiad: Oak Hill ASD Childcare

Lleoliad: Ysgol Bryn Derw, Casnewydd

Oriau: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:30am – 5:30pm yn ystod gwyliau ysgol (cytundeb dim oriau)

Cyflog: £9.00 yr awr

Pwrpas y swydd yw darparu cymorth unigol i blant gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn y clwb gwyliau.

Mae prif ddyletswyddau’r rôl yn cynnwys cyfrannu at ddarparu amgylchedd chwarae sy’n gyfoethog, hyblyg ac ysgogol ar gyfer plant gyda ASD a hefyd helpu i gynllunio a pharatoi gweithgareddau, yr amgylchedd chwarae ac adnoddau.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.