Gweithwyr Chwarae Wrth Gefn

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithwyr Chwarae Wrth Gefn

Mudiad: Faith in Families

Lleoliad: Portmead, Clase a Bonymaen, Abertawe

Oriau: Oriau amrywiol ar gael

Cyflog: £9.30 yr awr

Dyddiad cau: 13 Rhagfyr 2021

Cyfeirnod swydd: FiFC&FDec

Mae’r rôl yn cynnwys darparu cefnogaeth o safon uchel i blant a theuluoedd o fewn amgylchedd cadarnhaol, diogel a hapus. Mae’r cyfrifoldebau yn cynnwys helpu i gynllunio, darparu a chymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn cefnogi datblygiad addysgol, corfforol, cymdeithasol, iaith, emosiynol a chwarae plant.

Mae cymhwyster lefel 2 neu 3 gofal plant neu gyfwerth yn hanfodol. Penodiad yn amodol ar Wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon addas.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.