Gweithiwr Chwarae Lefel 2

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae Lefel 2

Mudiad: Saplings Out of School Care

Lleoliad: Ysgol Gynradd Evenlode, Penarth, Bro Morgannwg

Oriau: O leiaf 12 awr yr wythnos – Dydd Llun i Ddydd Iau (3:00pm – 6:00pm)

Cyflog: £18,065 y flwyddyn pro rata

Dyddiad cau: 22 Ionawr 2020

Yn gweithio fel rhan o dîm byddwch yn rhan o sefydlu a darparu gweithgareddau hwyliog a chreadigol. Bydd eich rôl yn cynnwys gweithio gyda phlant o 4 i 11 flwydd oed, gan gynnwys rhai gydag anghenion ychwanegol.

Dylai ymgeiswyr fod yn frwdfrydig am ofalu am blant ac yn meddu ar safon dda o addysg i TGAU yn ogystal â chymhwyster lefel 2 perthnasol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.