Gweithiwr Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae

Mudiad: Cyngor Bro Morgannwg

Lleoliad: Bro Morgannwg

Oriau: Achlysurol (yn ôl yr angen)

Cyflog: £9.62 yr awr

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhif cyfeirnod: EHS00169

Mae’r rôl yn cynnwys darparu gweithgareddau chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliadau dan do ac awyr agored ar draws Bro Morgannwg. Mae’n cynnwys cefnogi plant o bob lefel gallu mewn amgylchedd chwarae, paratoi a chlirio a sicrhau bod ardaloedd chwarae’n cael eu cadw’n lan ac yn ddiogel.

Mae’r rôl hefyd yn cynnwys cynorthwyo gyda chwblhau gwaith papur sylfaenol a chefnogi rhieni i lenwi ffurflenni cofrestru.

Mae’r parodrwydd i weithio dan do neu yn yr awyr agored ym mhob tywydd yn hanfodol. Mae dealltwriaeth sylfaenol o bwysigrwydd chwarae a phwysigrwydd gweithio fel rhan o dîm yn hanfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.