Gweithiwr Chwarae Achlysurol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae Achlysurol

Mudiad: Cyngor Bro Morgannwg

Rhif cyfeirnod: EHS00018

Lleoliad: Nifer o leoliadau ar draws Bro Morgannwg

Cyflog: £9.36 yr awr

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn rhan o sefydlu a darparu gweithgareddau chwarae hwyliog mewn cynlluniau chwarae, prosiectau chwarae a digwyddiadau ar draws Bro Morgannwg. Bydd eich rôl yn cynnwys gweithio gyda phob plentyn, gan gynnwys plant anabl a rhai sydd ag anghenion ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.