Gweithiwr Chwarae Dros Dro

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae Dros Dro

Mudiad: Cyngor Bro Morgannwg 

Rhif cyfeirnod: EHS00018

Lleoliad: Bro Morgannwg

Oriau: Achlysurol

Cyflog: £9.36 yr awr

Dyddiad cau: 29 Hydref 2019

Gan weithio fel rhan o dîm byddwch yn sefydlu a chyflwyno gweithgareddau chwarae hwyl o fewn cynlluniau chwarae, prosiectau chwarae a digwyddiadau o dan do ac yn yr awyr agored ledled Bro Morgannwg. Bydd eich rôl yn cynnwys gweithio gyda phobl plentyn, gan gynnwys plant anabl a’r rhai sydd ag anghenion ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.