Gweithiwr Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae

Mudiad: Stay & Play

Lleoliad: Ysgol Mount Pleasant, Casnewydd

Oriau: 16 i 20 awr yr wythnos (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad cau: 19 Mehefin 2021

Mae dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cefnogi’r person sydd yn rheoli’r Clwb Ôl-ysgol i ddarparu chwarae sy’n hwyl a brwdfrydig ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Mae cymhwyster lefel 2 neu 3 mewn gofal plant neu waith chwarae yn ddymunol. Mae tystysgrifau mewn cymorth cyntaf a hylendid bwyd hefyd yn ddymunol.

I geisio am y swydd, ebostiwch eich CV i Stay & Play a gofynnwch am ffurflen gais

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.