Goruchwylwyr Safle Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Goruchwylwyr Safle Chwarae a Lles Gwyliau Ysgol

Mudiad: Gwasanaeth Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Torfaen

Oriau: 27.5 awr yr wythnos (cytundeb dros dro)

Cyflog: £19,698 i £21,322 y flwyddyn pro rata

Cyfeirnod y swydd: REQ002772-2304

Dyddiad cau: 23 Ebrill 2021 (12:00pm)

Dyddiad cyfweliad: Yr wythnos sy’n cychwyn 3 Mai 2021

Mae’r rôl yn cynnwys cynllunio a darparu sesiynau chwarae i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r haf. Bydd hefyd yn cynnwys hyrwyddo hawl pob plentyn i chwarae, yn ogystal â chefnogi gwirfoddolwyr cymunedol.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd fod â phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc a hefyd dealltwriaeth dda o bwysigrwydd chwarae.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.