Dirprwy Arweinydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Dirprwy Arweinydd Chwarae

Mudiad: Oak Hill ASD Childcare

Lleoliad:  Ysgol Bryn Derw, Casnewydd

Oriau: 40 awr yr wythnos Dydd Llun i Ddydd Gwener (gwyliau ysgol yn unig)

Cyflog: £10.00 yr awr

Pwrpas y swydd yw deall a chyfrannu i amgylchedd chwarae sy’n gyfoethog, effeithiol, hyblyg ac ysgogol ar gyfer plant a phobl ifanc gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn y clwb gwyliau. Bydd y Dirprwy Arweinydd Chwarae yn cyfrannu at y cynllunio ar gyfer chwarae'r plant a phobl ifanc a chynorthwyo’r Rheolwr Gofal plant gyda gwaith gweinyddu ddydd i ddydd a chadw cofnodion.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.