Darlithydd mewn Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Darlithydd mewn Chwarae

Mudiad: Prifysgol Abertawe – Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Lleoliad: Abertawe

Oriau: Llawn amser

Cyflog: £35,326 i £40,927 y flwyddyn

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022

Ar gyfer y swydd Darlithydd mewn Chwarae cyfnod penodol hon, croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas sydd ag arbenigedd dysgu ac addysgu profedig ar lefel ôl-raddedig. Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd ag arbenigedd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

  • Deall a gweithredu chwarae ar draws nifer o gyd-destunnau (er enghraifft meithrin, ysgolion, lleoliadau iechyd a gofal)
  • Sut mae chwarae'n cefnogi datblygiad plant
  • Gwerth therapiwtig chwarae
  • Gwybodaeth am ddulliau ymchwil.

 

Bydd y rôl Darlithydd hon yn gyfle cyffrous i ymuno â'r Adran Addysg ac Astudiaethau Plentyndod uchelgeisiol, a arweinir gan ymchwil, sy'n rhan o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.