Cynllun chwarae – Gweithiwr Gofal Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Cynllun chwarae – Gweithiwr Gofal Chwarae

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Rhif cyfeirnod: REQ002443-3101

Lleoliad: Torfaen a Sir Fynwy

Oriau: 27 awr

Cyflog: £18,065 i £19,795 y flwyddyn pro rata

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2020

Dyddiad cyfweliad: Wythnos sy’n cychwyn 20 Ebrill 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn chwilio am weithwyr chwarae/gofal profiadol i gynnig cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth ac anghenion anabl dwys ar gynlluniau chwarae yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Byddai ymgeiswyr delfrydol gyda phrofiad o drefnu gweithgareddau hwyliog.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.