Ceidwad Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Ceidwad Chwarae

Mudiad: Duffryn Community Link

Lleoliad: Duffryn, Casnewydd

Oriau: 16.5 awr yr wythnos

Cyflog: £9.10 i £9.50 yr awr (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2021

Mae tîm chwarae Duffryn Community Link yn darparu sesiynau chwarae rheolaidd ar gyfer plant 4 i 14 oed mewn ystod o leoedd yn yr awyr agored ar draws Duffryn a pharcdiroedd Tŷ Tredegar.

Mae dyletswyddau’r rôl yn cynnwys ymgynghori â phlant a phobl ifanc wrth gynllunio, trosglwyddo a datblygu cyfleoedd chwarae. Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm i ddod o hyd i a defnyddio ystod eang o offer chwarae.

Mae’r rôl hefyd yn cynnwys paratoi a chlirio safleoedd ar ddechrau a diwedd pob sesiwn, cludo offer rhwng safleoedd a sicrhau fod yr offer yn cael ei storio’n ddiogel.

Mae angen i’r ymgeisydd allu gweithio’n hyblyg, sy’n cynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.