Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 

Mudiad: Plant yng Nghymru

Dyddiad cau: 31 Awst 2022

Bydd y Cadeirydd Plant yng Nghymru presennol, Dr Dave Williams, yn rhoi’r gorau i’w swydd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) ym mis Hydref 2022.

Fel Cadeirydd, byddwch yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac i aelodau'r sefydliad am ei lywodraethiant a'i gyfeiriad strategol. 

Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o arweinyddiaeth strategol ar lefel uwch mewn sefydliad mawr, boed hynny yn y sector academaidd, statudol neu ddielw. Mae profiad mewn swydd gyhoeddus ac ar Fwrdd Ymddiriedolwyr neu Bwyllgor Rheoli sefydliad tebyg i'w ddymuno'n fawr. 

Rhaid bod gan ymgeiswyr ymrwymiad gweladwy a diddordeb mewn hawliau plant, ynghyd â chred angerddol mewn gwella bywydau ein plant a’n pobl ifanc. Dylai'r Cadeirydd fod mewn sefyllfa i fedru siarad yn annibynnol ar ran Plant yng Nghymru.

Mae angen ymrwymiad amser cymedrol i gyflawni swydd y Cadeirydd, ac nid oes cyflog am y gwaith, er bod modd hawlio costau teithio. Ar hyn o bryd mae cyfarfodydd ffurfiol y Bwrdd yn cael eu cynnal bob chwarter, ond dylai'r Cadeirydd ddisgwyl ymrwymo i o leiaf 12 cyfarfod y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.