Arweinydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Arweinydd Chwarae

Mudiad: Cyngor Bro Morgannwg

Lleoliad: Bro Morgannwg

Oriau: Achlysurol (yn ôl yr angen)

Cyflog: £11.96 yr awr

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhif cyfeirnod: EHS00170

Mae’r rôl yn cynnwys cynllunio a goruchwylio trefnu a darparu gweithgareddau chwarae yn ddiogel ac yn effeithiol ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliadau ar draws Bro Morgannwg. Mae’n cynnwys arwain tîm o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr, trefnu amserlen staff a chynllunio rhaglen chwarae.

Mae’r rôl yn cynnwys sicrhau bod darpariaeth chwarae’n cael ei ddarparu yn unol â gofynion deddfwriaethol, gan gynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru a rheoliadau iechyd a diogelwch. Mae hefyd yn cynnwys bod yn gyfrifol am gasglu a choladu gwybodaeth, fel ffurflenni cofrestru, cofrestrau cyfranogi a logiau dyddiol.

Mae cymhwyster lefel 3 mewn gwaith chwarae neu gyfatebol a dwy flynedd o brofiad o weithio gyda phlant mewn amgylchedd chwarae yn hanfodol. Hefyd, mae o leiaf dwy flynedd o brofiad o weithio gyda phlant ag anghenion cymorth ychwanegol mewn amgylchedd chwarae yn hanfodol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.