Aelod o Banel Ymgynghorol Pobl Ifanc

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Aelod o Banel Ymgynghorol Pobl Ifanc

Mudiad: Comisiynydd Plant Cymru

Dyddiad cau: 2 Tachwedd 2020

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn recriwtio hyd at 15 o bobl ifanc 11 i 18 oed o ledled Cymru i ymuno â’r Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc. Mae’r Comisiynydd yn chwilio am bobl ifanc sydd â peth profiad blaenorol o gynrychioli barn pobl eraill ac sy’n hyderus i rannu eu syniadau a’u barn gydag eraill.

Mae’r Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn am ddiwrnod cyfan neu am ddwy i dair awr ar-lein. Bydd gan yr aelodau'r cyfle i gwrdd â’r Comisiynydd a’i thîm a dweud eu dweud ar ddarnau o waith effeithiol i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.