Swyddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Gweithwyr Plant a Theuluoedd
Faith in Families
Dyddiad cau: 21 Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth

Cyflogwyr gwaith chwarae
PETC Cymru
Dyddiad cau: 29 Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth

Cyfarwyddwr Chwarae
Play Gloucestershire
Dyddiad cau: 31 Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth

Nyrsys Meithrin
Faith in Families
Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021

Rhagor o wybodaeth

Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021 (9:00am)

Rhagor o wybodaeth

Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021 (9:00am)

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhagor o wybodaeth

Uwch Weithiwr Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhagor o wybodaeth

Arweinydd Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 31 Mawrth 2022

Rhagor o wybodaeth

Rheolwr Clwb Ar Ôl Ysgol
Ysgol Gynradd Y Dell
Cas-gwent, Sir Fynwy

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.