Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae

Mudiad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Torfaen a Sir Fynwy

Dyddiad cau: 3 Ebrill 2020

Mae Gwasanaeth Chwarae a Seibiant Byr Torfaen yn recriwtio Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae ar gyfer cynlluniau chwarae haf 2020 yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Mae’r gwasanaeth yn cysylltu â dros 10,000 o blant a phobl ifanc pob blwyddyn gyda sesiynau’n amrywio o glybiau ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau i brosiectau sy’n gysylltiedig ag ysgolion a chynlluniau arbenigol gyda grwpiau sy’n agored i niwed.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.