Siop

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Os ydych yn aelod o Chwarae Cymru rhowch eich côd i dderbyn gostyngiad:

£ 12.50
Yr Hawl Cyntaf

Yr Hawl Cyntaf

Mae'r Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae yn caniatáu i bobl sy'n gweithio mewn unrhyw le ble fo plant yn chwarae i archwilio: natur yr hyn y mae plant yn ei wneud; rolau a swyddogaetha'r gweithiwr chwarae (neu oedolyn arall) wrth hwyluso chwarae; a'r ffyrdd mwyaf priodol o ymyrryd yn y broses chwarae.

Darllen rhannau (ac adolygiadau) o'r cyheoddiad hwn

Darllen adolygiad Common Threads o'r Hawl Cyntaf ...

Am brisiau postio rhyngwladol ebostiwch neu galwch +44 2920 486050.

Os y byddai'n well gennych dalu â siec neu drwy anfoneb, lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch ein ffurflen archeb.

Caniatewch 10 diwrnod gwaith ar gyfer cludiant

Ychwanegu i'ch basged

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.