Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn 2002 gofynnwyd i Chwarae Cymru ymghynghori ar bolisi chwarae drafft ar gyfer Cymru.

Cyhoeddwyd y polisi mewn sesiwn lawn o Lywodraeth Cymru ar 22 Hydref 2002, a chredwn mai hwn yw'r cyntaf yn y byd.

Anerchodd Jane Hutt, Gweinidog Plant Cymru, y Llywodraeth:

Dylem, ar bob lefel o lywodraeth, ystyried effaith ein penderfyniadau ar gyfleoedd plant i chwarae ... Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i sicrhau y caiff pob plentyn fynediad i brofiadau chwarae cyfoethog ac ysgogol, gydag amddiffynfeydd rhag risg anaddas, ond sy'n llawn her gan gynnig iddynt gyfleoedd i archwilio, trwy chwarae a ddewisir yn rhydd, eu hunain a'r byd. Caiff y datganiad polisi ei seilio ar yr egwyddorion bod hawl gan bob plentyn i gael ei barchu am ei gyfraniad unigryw ei hun o rinweddau a doniau; ac y dylid parchu amgyffrediad y plentyn, a'u syniadau a'u barn bob amser; a bod dewis rhydd y plentyn o chwarae yn ffactor allweddol wrth gyfoethogi dysg a chyfrannu at eu lles a'u datblygiad.

Lawrlwytho Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru

Lawrlwytho Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru

Y Rhesymeg y tu ôl i'r Polisi Chwarae 

Mae Cymhellion Grwp Gweithredu Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru yn darparu'r rhesymeg tu ôl i'r cymhellion. Mae Chwarae Cymru yn cynghori y dylid darllen y cymhellion ochr yn ochr â'r Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.