Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru) yn darparu fforwm i’r sector drafod materion o bwys strategol ar bob agwedd o addysg, hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru, a gwneud argymhellion i PETC UK.

Mae Chwarae Cymru’n darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer PETC Cymru. Cynhelir cyfarfodydd bedair gwaith y flwyddyn.

Mae swyddogaethau PETC Cymru yn cynnwys:

 1. Cymeradwyo cymwysterau gwaith chwarae i ymddangos ar y Rhestr o Gymwysterau Gofynnol a gynhelir gan y cyngor sgiliau sector arweiniol ar gyfer gwaith chwarae.
 2. I ddarparu cyngor ac arweiniad i Lywodraeth Cymru, Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru ar faterion sy’n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a chymwysterau yng Nghymru.
 3. I rannu gwybodaeth gyda Chynghorau Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae cenedlaethol eraill.
 4. I dderbyn adroddiadau a gwneud argymhellion ar agweddau allweddol yn natblygiad a chyflawniad cymwysterau gwaith chwarae, ac ar faterion asesu a dilysu sy’n berthnasol i gymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru.
 5. I fonitro a chefnogi agweddau o Cymru - gwlad lle mae cyfle i chwarae (Llywodraeth Cymru 2014) sy’n ymwneud â datblygu’r gweithlu gwaith chwarae
 6. I dderbyn adroddiadau a gwneud argymelliadau ar ddatblygiad hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae i Gymwysterau Cymru.
   

Yr Aelodau presennol

Mae Cylch Gorchwyl PETC Cymru yn diffinio pwy all fod yn aelodau. Mae Aelodau sydd â Phleidlais yn cynrychioli cyflogwyr gwaith chwarae, mudiadau cenedlaethol sydd â diddordeb mewn chwarae a gwaith chwarae, a darparwyr hyfforddiant.

Mae’r aelodau presennol yn cynnwys:

 • Chwarae Cymru
 • Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Cymwysterau Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Cyflogwyr gwaith chwarae.


Am ragor o wybodaeth am PETC Cymru cysylltwch â'n Tim Datblygu'r Gweithlu

Lawrlwytho Cylch Gorchwyl PETC Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.