Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru) yn darparu fforwm i’r sector drafod materion o bwys strategol ar bob agwedd o addysg, hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru, a gwneud argymhellion i PETC UK.

Mae Chwarae Cymru’n llywyddu PETC Cymru. Cynhelir cyfarfodydd bedair gwaith y flwyddyn.

Mae swyddogaethau PETC Cymru yn cynnwys:

 1. Cytuno ac argymell camau gweithredu strategol eang ar gyfer Addysg, Hyfforddiant a Chymwysterau Gwaith Chwarae yng Nghymru.
 2. Darparu cyngor ac arweiniad i PETC UK ar faterion sy’n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a chymwysterau yng Nghymru.
 3. Darparu cyngor ac arweiniad i, ac oddi wrth, SkillsActive - y Cyngor sgiliau sector ar gyfer gwaith chwarae.
 4. Derbyn adroddiadau a gwneud argymhellion ar ddatblygiad Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS), a chymwysterau cysylltiedig, ar gyfer gwaith chwarae yng Nghymru.
 5. Derbyn adroddiadau a gwneud argymhellion ar agweddau allweddol yn natblygiad, trosglwyddiad a chyflawniad cymwysterau gwaith chwarae.
 6. Bod yn gyfrifol am raeadru gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar addysg, hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae i’r grŵp rhanddeiliaid sydd wedi cofrestru fel aelodau.

 

Yr Aelodau presennol

Mae Cylch Gorchwyl PETC Cymru yn diffinio pwy all fod yn aelodau. Mae Aelodau sydd â Phleidlais yn cynrychioli cyflogwyr gwaith chwarae, mudiadau cenedlaethol sydd â diddordeb mewn chwarae a gwaith chwarae, a darparwyr hyfforddiant.

Mae’r aelodau presennol yn cynnwys:

 • Chwarae Cymru
 • Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
 • Ray Ceredigion
 • Tîm Datblygu Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • SkillsActive
 • Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
 • Coleg y Drindod Dewi Sant
 • Cymwysterau Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Cyflogwyr gwaith chwarae


Am ragor o wybodaeth am PETC Cymru cysylltwch â'n Tim Datblygu'r Gweithlu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.