P3 - Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Er mwyn ateb anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phawb sy’n gweithio ble mae plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu cyfres o gymwysterau, sef Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith neu P3.

Mae’r gyfres yn cynnwys cymwysterau Tystysgrif Lefel 2 a Diploma Lefel 3. Gellir trosglwyddo P3 yn Gymraeg neu Saesneg.

P3 
- diweddariad - Cymwysterau Lefel 2 a 3 

Mae ein cyfres newydd o gymwysterau gwaith chwarae’n ateb y gofynion cymwysterau ar gyfer lleoliadau gwaith chwarae cofrestredig yng Nghymru.

Mae’r cymwysterau wedi eu dylunio i ddarparu llwybr cynnydd cymesur, effeithiol a chydlynol ar gyfer gweithwyr chwarae.

  1. Mae Agored Cymru – Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) yn cynnig cyflwyniad cyffredinol i waith chwarae a hwn yw’r gofyniad mynediad ar gyfer symud ymlaen i’r cymwysterau eraill yn y gyfres.
  2. Mae cymhwyster Agored Cymru – Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith wedi ei ddylunio i ateb anghenion gweithwyr chwarae wyneb-yn-wyneb, yn seiliedig ar adborth oddi wrth y sector.
  3. Y Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith yw’r cam ymlaen nesaf o’r Dystysgrif Lefel 2 ac mae wedi ei anelu at oruchwylwyr a rheolwyr gwaith chwarae. Mae’n cynnwys elfennau ar ddatblygu cymunedol, rheoli risg, deddfwriaethau a gweithio gyda theuluoedd.
     

Mae'r cymwysterau P3 Agored Cymru newydd wedi eu datblygu mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Maent yn disodli ein cymwysterau P3 blaenorol gyda’r Scottish Qualifications Authority.

Lawrlwytho Pam dewis gwaith chwarae - egwyddorion ar waith (P3)?

Os hoffech wybod mwy am P3, neu gofrestru eich diddordeb, mae croeso ichi ein e-bostio.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.