P3 - Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Er mwyn cwrdd ag anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phob un sy'n gweithio ble y bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu cyfres newydd o gymwysterau a elwir yn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith neu'n P3.

Mae’r rhain yn cynnwys cymhwyster gwaith chwarae lefel 2, yn ogystal â chymhwyster lefel 3. Gellir trosglwyddo P3 trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Lawrlwytho Pam dewis P3

Adolygu P3 
- diweddariad 

Rydym yn y broses o adolygu P3 yn ystod 2018 a dechrau 2019. Mae cymhwyster newydd Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith yn cael ei ddatblygu fel rhan o’n partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac Agored Cymru.

Ein bwriad yw y bydd y cymwyster Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) yn ffurfio unedau o’r cymwysterau Lefel 2. Mae hyn yn golygu y bydd dysgwyr sy’n meddu ar y cymhwyster hwn eisoes wedi cwblhau rhan o gymhwyster llawn P3.

Byddwn yn ymgynghori â’r sector ar yr unedau arfaethedig, maint y cymwysterau a’r cynnwys terfynol yn ystod 2018.

Bydd P3 ar ei newydd wedd ar gael i’w drosglwyddo gyntaf ym mis Medi 2019. 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.