Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Grantiau U18 Better Starts ar gael i grwpiau lleol

25-07-2022

Mae’r U18 Better Starts yn grant yr Asda Foundation sy’n cynnig hyd at £1500 y flwyddyn i grwpiau cymunedol lleol sy’n cefnogi plant o dan 18 oed.

Ffocws y grant hwn yw helpu i fynd i'r afael â materion sy'n gysylltiedig â chostau byw cynyddol a chefnogi plant dros gwyliau'r haf. Y pedwar opsiwn grant i ddewis ohonynt yw:

• hanfodion ategol
• bod yn actif
• gwella lles
• dathlu a dod â phlant at ei gilydd.


Rhaid i grwpiau sy'n gwneud cais am y grant fod wedi'u lleoli yn y DU.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 19 Awst 2022

Rhagor o wybodaeth