Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cynhadledd y Byd yr IPA 2023 – galw am grynodebau

21-07-2022

Mae IPA Scotland, mewn partneriaeth gyda Play Scotland, Early Years Scotland, Inspiring Scotland a IPA World, yn cynnig y cyfle i gymryd rhan yn y gynhadledd fyd-eang hon. Gallai cyfraniadau fod ar ffurf posteri, cyflwyniadau, cyfraniadau panel, gweithdai a seibiannau chwarae.

Mae partneriaeth y gynhadledd eisiau i bobl sy'n gweithio mewn cymunedau, i lywodraethau leol a chenedlaethol, mudiadau elusennol a gwirfoddol a'r byd academaidd i dderbyn y gwahoddiad i gyflwyno crynodeb.

Y dyddiad cau er mwyn cofrestru diddordeb yw 30 Tachwedd 2022. Rhaid derbyn crynodebau erbyn 5 Rhagfyr 2022.

Rhaid creu cyfrif ar Easychair i weld yr alwad.

Rhagor o wybodaeth