Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Prosiect Cwmpasu 2022 NOS Gwaith Chwarae

20-07-2022

Mae’r UK Playwork NOS Consortium yn gwahodd ceisiadau tendro ar gyfer Prosiect Cwmpasu 2022 Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) Gwaith Chwarae.

Nod y prosiect cwmpasu yw nodi:

  • sefydliadau a rhanddeiliaid allweddol mewn adolygiad o'r NOS Gwaith Chwarae yn y dyfodol
  • nodi unrhyw yrwyr a rhwystrau sy'n benodol i genedl a gwneud argymhellion ar gyfeiriad adolygiad NOS yn y dyfodol.


Mae'r consortiwm am gynnal ymarfer cwmpasu i sicrhau bod anghenion y pedair gwlad yn cael eu hadlewyrchu yng nghynlluniau'r dyfodol. Y bwriad yw gwneud gwaith paratoi yn ystod 2022 i fodloni gofynion rhaglen Safonau a Fframweithiau’r DU ac i Gonsortiwm Gwaith Chwarae NOS y DU gael ei ychwanegu at Fframwaith Cyflenwyr NOS.

Mae’r UK Playwork NOS Consortium wedi’i sefydlu gan Chwarae Cymru, Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland a’r Playwork Foundation i wneud cais am, neu nodi, cyllid ar gyfer adolygiad o’r NOS Gwaith Chwarae yn y dyfodol.

Y gyllideb ar gyfer y prosiect cwmpasu yw £2,500 (gan gynnwys TAW).

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno datganiadau o ddiddordeb: 12:00pm 9 Medi 2022

Rhagor o wybodaeth