Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Iechyd meddwl gwell i blant sy'n dysgu chwarae'n dda gydag eraill dan oedran ysgol

16-06-2022

Gallai rhoi mynediad at gyfleoedd â chefnogaeth dda i chwarae gyda chyfoedion, megis cylchoedd chwarae, i blant ifanc a allai fod yn agored i broblemau iechyd meddwl fod o fudd sylweddol i’w hiechyd meddwl hir dymor, yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Caergrawnt.

Canfu astudiaeth bedair blynedd o bron i 1,700 o blant fod y rhai sy’n dangos gwell gallu i chwarae gyda chyfoedion yn dair oed yn gyson yn dangos llai o arwyddion o iechyd meddwl gwael yn ddiweddarach yn eu plentyndod.

Adroddodd ymchwilwyr yn y Play in Education, Development and Learning (PEDAL) Centre yng Nghyfadran Addysg y brifysgol fod plant sy’n chwarae’n dda gydag eraill yn mynd ymlaen i gael llai o orfywiogrwydd, llai o broblemau ymddygiad ac emosiynol yn ôl rieni ac athrawon, a’u bod yn llai tebygol i ymladd neu i anghytuno â phlant eraill.
 

Rhagor o wybodaeth