Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Atal dros dro sgoriau cyhoeddiedig arolygiadau gofal plant a chwarae

24-01-2022

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi atal dros dro cyhoeddi graddau yn eu hadroddiadau arolygu ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae. Daeth yr atal dros dro i rym ar 19 Ionawr 2022.

Mae AGC yn cydnabod y pwysau presennol ar ddarparwyr a achoswyd gan y pandemig ac yn ymwybodol bod Gweinidogion Cymru wedi caniatáu llacio dros dro rhai anghenion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed.

Wrth gyhoeddi’r newid, dywed AGC:

‘Rydym yn parhau i fod yn sicr o werth sgoriau cyhoeddedig wrth gyfleu neges glir am ansawdd y ddarpariaeth ac wrth helpu i hyrwyddo gwelliant. O ganlyniad, byddwn yn adolygu'r penderfyniad hwn yn fanwl ac yn bwriadu ailddechrau cyhoeddi sgoriau eto ym mis Ebrill.’

Rhagor o wybodaeth