Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymweliad rhad ac am ddim i wlyptir ar gyfer ysgolion cynradd

24-11-2021

Mae’r elusen cadwraeth gwlyptir, Wildfowl and Wetlands Trust yn cynnig ymweliadau rhad ac am ddim i wlyptir ar gyfer ysgolion cynradd mewn ardaloedd difreintiedig yn y DU. Mae hyn yn rhan o brosiect newydd yr ymddiriedolaeth, Generation Wild, sy’n canolbwyntio ar gysylltu plant â natur.

Hefyd, fel rhan o Generation Wild, mae’r ymddiriedolaeth yn cynnig:

  • Ymweliad rhad ac am ddim i bob plentyn yn y dosbarth a’u deulu
  • Mynediad i wefan sy’n cynnwys gweithgareddau am gysylltu â natur ar gyfer pob tymor
  • Pecynnau adnoddau cwricwlwm gyda gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r prosiect
  • Tystysgrifau a bathodynnau i blant
  • Cyfle i ennill gwlyptir bach ar dir yr ysgol.


Mae Generation Wild yn rhedeg mewn saith canolfan gwlyptir yn y DU, gan gynnwys Llanelli. Dylai athrawon gysylltu â’r ganolfan agosaf i ddarganfod sut i gymryd rhan.

Rhagor o wybodaeth