Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Lady Allen of Hurtwood Memorial Trust

23-11-2021

Mae'r Lady Allen of Hurtwood Memorial Trust yn cynnig grantiau i ymarferwyr yn y DU sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae grantiau o tua £1,000 ar gael ar gyfer helpu ymarferwyr i deithio i brosiectau a fydd yn gwella ansawdd a natur eu gwaith.

Bydd raid i’r ymgeiswyr llwyddiannus gyflwyno adroddiad 2,000 o eiriau am y profiad a gafwyd o’r teithio o fewn chwe mis o’i gwblhau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr 2022

Rhagor o wybodaeth