Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

22-11-2021

Dyma grynodeb o’r erthyglau, blogiau, podlediadau a’r fideos diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

The Value of Play for Youth
PlayCore

Mae’r erthygl hon yn esbonio pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad plant. Mae’n trafod buddiannau chwarae, gan gynnwys helpu plant i ddatblygu anghenion corfforol, cymdeithasol, gwybyddol a synhwyraidd. Mae’r erthygl hefyd yn pwysleisio y dylai athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill eirioli dros chwarae.

Darllen yr erthygl

More parks and waterways in cities could prevent premature deaths, study finds
The Conversation (Razieh Zandieh a Mark Nieuwenhuijsen)

Trwy gyfeirio at ymchwil amrywiol, mae’r erthygl hon yn trafod pwysigrwydd mannau gwyrdd ar gyfer iechyd a lles plant. Mae’n esbonio bod treulio amser mewn parciau a choetiroedd, strydoedd gwyrdd a gerddi yn cyfrannu at lai o broblemau iechyd meddwl a llai o glefyd y galon. Mae’r erthygl hefyd yn nodi bod gan blant mewn ysgolion sydd â mwy o goed a chwarae naturiol gwell datblygiad ymennydd.

Darllen yr erthygl

Molly Wright: How every child can thrive by five
TED Talks

Yn y TED Talk hwn, mae Molly Wright, saith oed, yn esbonio ffyrdd y gall rhieni a gofalwyr gefnogi datblygiad ymennydd plant. Mae hyn yn cynnwys chwarae a siarad yn aml gyda phlant yn ystod pum mlynedd cyntaf eu bywydau. Mae’r fideo hefyd yn cynnwys arbrawf sy’n cynnwys tad a mab er mwyn tynnu sylw at fuddiannau chwarae, fel adeiladu cof a dychymyg plant.

Gwylio y fideo

Promoting inclusivity in the outdoors
Playing Out (Zoe Banks Gross)

Darllen yr erthygl

Why Intergenerational Play and Recreation is Important
PlayCore

Darllen yr erthygl

Play, Poverty & Social Justice
The Play Well Podcast (Play Scotland)

Gwrando ar y podlediad

The Enduring Magic of Children’s Gardens
Good Housekeeping (Bridget Shirvell)

Darllen yr erthygl